AMELİYAT VE ANESTEZİ MERKEZİ

Ameliyat Ve Anestezi Rehberi

 Çocuklarımız da her normal çocuk gibi Ameliyat olabilir. Ancak çocuklarımızın özel durumlarından dolayı ameliyat esnasında kullanılan anestezilere karşı dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

 

 ZARARLI ANESTEZİKLER

Bazı anestezikler,daha çok eskiden kullanılan, nefes yoluyla maske ile verilen tarzda olan anestezikler ve yine ameliyatlarda kullanılan bazı kas gevşeticiler kesinlikle kullanılmamalıdır.  

Desflurane, Enflurane, Halothane, Isoflurane, Sevoflurane gibi nefes yoluyla verilen Anestezi ilaçlarından kaçınılmalıdır!


 Kullanılması durumunda Hyperkalemia denen durum görülebilir yani kandaki potasyum oranı çok yükselir ve kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.


Kas gevşetici olan ve ameliyatlarda rahat nefes alınsın diye kullanılan Succinylcholine (Suxamethonium) kesinlikle kullanılmamalıdır! 


 Kullanılması halinde Rhabdomyolysis denen kasların çözülmesi ve yıkılmasına sebep olarbilir. Kaslar zarar görünce kas hücrelerinin içindeki myoglobin kana karışır ve karaciğer zararına sebep olur. Ölümcül bir duruma sebebiyet verebilir. 


 

GÜVENLİ ANESTEZİKLER

Damar yolu yani IV ile verilen anestezi ilaçlarının kullanımı hakkında bilinen bir sorun olmamıştır yani güvenlidir. 

Damardan Verilen Anestezikler

Diazepam (valium), Etomidate (Amidate), Ketamine (Ketalar), Methohexital (Brevital), Midazolam (Versed), Propofol (Diprivan), Thiopental (Pentothal)

Nefes İle Verilen Anestezikler

Nitrous Oxide

Lokal Anestezikler

Amethocaine, Articaine, Bupivicaine, Etidocaine, Lidocaine (Xylocaine), Levobupivacaine, Mepivicaine (Carbocaine), Procaine (Novocain), Prilocaine (Citanest), Ropivacaine, Benzocaine (caution re: methemoglobinemia risk), Ropivacaine

Narkotikler

Alfentanil (Alfenta), Codeine (Methyl Morphine), Fentanyl (Sublimaze), Hydromorphone (Dilaudid), Meperidine (Demerol), Methadone, Morphine, Naloxone, Oxycodone, Remifentanil, Sufentanil (Sufenta)

Kas Gevşeticiler

Arduan (Pipecuronium), Curare (etken maddesi d-Tubocurarine), Metocurine, Mivacron (Mivacurium), Neuromax (Doxacurium), Nimbex (Cisatracurium), Norcuron (Vecuronium), Pavulon (Pancuronium), Tracrium (Atracurium), Zemuron (Rocuronium) Anticonvulsants Gabapentin (Neurontin), Topiramate (Topamax)

Sakinleştirici İlaçlar

Ativan (Lorazepam), Centrax, Dalmane (Flurazepam), Halcion (Triazolam), Klonopin, Librax, Librium (Chlordiazepoxide), Midazolam (Versed), Paxipam (Halazepam), Restoril (Temazepam), Serax (Oxazepam), Tranxene (Clorazepate), Valium (Diazepam)  


CERRAHİ MÜDAHALE İÇİN HATIRLATMALAR

DMD ile ilgili (örneğin; kas biopsisi, eklem şekil bozuklukları için cerrahiler, omurga cerrahisi ve gastrostomi) veya ilgili olmayan (akut cerrahi gerektiren durumlar), genel anestezi ihtiyacı duyulan birçok durum vardır. Güvenli bir cerrahi için dikkat edilmesi gereken bazı

duruma özgü konular vardır. Cerrahiler, DMD hastalığını bilen personelin bulunduğu bir hastanede

yapılmalıdır. Ek olarak, cerrahi sırasında, evlerinde steroid tedavisi alan hastalar için ‘stres steroid’ durumuna dikkat edilmelidir.

Güvenli bir cerrahi için anestetik ajanlar ve diğer hatırlatmalar:

· Anestetikler her zaman risklidir ve DMD’li hastalarda total intravenöz anestetiklerin kullanımını ve belirli ilaçlardan kaçınmayı içeren anestetiklerin güvenli kullanımı için bazı özel

hatırlatmalar bulunmaktadır.

· Spinal füzyon cerrahilerinde olduğu gibi bazı büyük cerrahilerde aşırı kan kaybını minimale indirmek önemlidir. Bu durumda, cerrah ve anestezi uzmanları bazı özel teknikler kullanarak kanamayı kontrol altına alabilirler.Kalp ile ilgili dikkate alınması gereken konular:

· Genel anesteziden önce bir ekokardiyogram ve elektrokardiyogram yapılmalıdır. Eğer kalple ilgili incelemeler 1 yıldan daha uzun süre önce yapıldıysa yada son 7-12 ay içerisinde anormal bir ekokardiyogram varsa anestezi uygulanmadan önce bu değerlendirmeler gerçekleştirilmelidir.

· Daha önce anormal bir sonuç alındıysa lokal anesteziden önce de ekokardiyogram yapılmalıdır.

Solunum ile ilgili hatırlatmalar:

· Eğer DMD hastasının solunum kasları ile ilgili problemleri varsa, hala yüksek risk taşıdığı için, bazı

değerlendirmeler cerrahinin güvenli olmasını sağlayabilir. DMD ile ilgili bilgi sahibi bir merkezde solunum fonksiyonlarının cerrahi öncesi değerlendirilmesi önemlidir. Noninvaziv solunum cihazının kullanıldığı ve yardımla öksürmenin sağlandığı durumlarda cerrahi öncesi değerlendirme ve özel yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir.

· DMD’li hastaların cerrahi durumlarında her zaman fizyoterapistlerden yardım alınmalıdır.

· Planlama, risklerin önceden değerlendirmesi ve tedavisi, DMD’de güvenli bir cerrahi için anahtar

oluşturmaktadır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1. Anestezi her zaman risklidir, fakat total intravenöz anestezi kullanımı veya succinylcholine ilaçlarından kaçınma gibi bazı özel hatırlatmalar DMD’de anestezinin güvenle kullanımını sağlayabilir.

2. Cerrahi planlanırken kalp ve

akciğerlerin değerlendirilmesi önemlidir.

3. Tüm doktorların DMD ile ilgili bilgi sahibi olduğundan ve çocuğunuzun ihtiyacı olan tüm ilaç yaklaşımlarını aldığından emin olun.

 

DERNEĞİMİZE KATKIDA BULUNAN KURULUŞLAR

Derneğimizi maddi manevi destekleyen yanımızda olan kurum ve kuruluşlara teşekkürü borç biliriz